Beggar

על המשחק:
המשחק פותח בקורס פיתוח משחקים בפלאש במסגרת לימודיי לתואר ראשון בטל"מ.
במסגרת המטלה ניתן לנו חופש פעולה מלא. והתוצאה לפניכם.

קצת הסברים
המשחק מבוסס על המשחק הידוע לשמצה Frogger, מטרת המשחק שלנו בדומה היא לעזור לקבצן לחצות את
הכביש ואת הנהר, אך בניגוד לפרוגר על הקבצן שלנו לאסוף כמה שיותר מטבעות לפני שהוא עובר את הכביש
והנהר.
במידה ועברתם את הכביש בהצלחה כל הכסף שאספתם נצבר, במידה שלא... הלך הכסף.
בהצלחה.חזור